Upoznajemo gitariste: NAUDO

Upoznajemo gitariste: NAUDO

Na internetu se može pronaći svega nekoliko riječi koje Naudo kaže sam o sebi: „Ja sam samouki glazbenik, aranžer i skladatelj. Ne znam za ‘glazbenu teoriju’ i ne koristim tablature ni partiture, jer koristim samo uho, ruke, pamćenje i srce. Gotovo uvijek...