Ljestvice za gitariste: Mol pentatonika

Ljestvice za gitariste: Mol pentatonika

MOL PENTATONIKA (grč. ‘pente’ – pet i ‘tonos’ – glas) je tonski sustav zasnovan na ljestvičnom nizu od pet tonova (1, 3b, 4, 5, 7b). Jedan je od najstarijih oblika organiziranog raspoređivanja tonova, a svoju upotrebu danas pronalazi u...