ŠKOLA GITARE MZ: Kolysanka & Francuska pjesma

Danas Vam donosimo notni zapis dvije skladbe.

Kolysanka (Uspavanka) je Poljska narodna melodija zapisana u D molu i 2/4 mjeri. Mladi gitarista se susreće sa povisilicom C# i sviranjem melodije sa slobodnim bas žicama u pratnji.

Francuska pjesma je skladba zapisana u A molu i 2/4 mjeri gdje uz povisilicu G# i sviranje slobodnih bas žica u pratnji vježbamo sviranje i drugi prohodnih tonova u bas dionici.

Ove i druge razne note u kvalitetnom pdf. formatu možete preuzeti na našoj download stranici.

Uživajte u sviranju!