FLAŽOLETI – HARMONICI na gitari

Blog Mozaik zvuka tečaj gitare i klavira

Učimo svirati gitaru: FLAŽOLETI ili HARMONICI

Uz pomoć ‘tablice flažoleta’ saznajte gdje se nalaze prirodni flažoleti na gitari, a svoje znanje utvrdite svirajući jednostavnu šaljivu kompoziciju ‘Fažoleti’ 🙂 Tablicu i note u kvalitetnom formatu preuzmite na www.mozaikzvuka.com/download, a više o flažoletima/harmonicima na gitari i sviranju gitare čitajte na našem blogu:

FLAŽOLETI ili HARMONICI

Visina tona na gitari ovisi o frekvenciji samoga tona koji se svira. Učvršćena žica pri trzaju daje određen složeni ton koji pored osnovne frekvencije sadrži i više frekvencije koje se nazivaju harmonici ili flažoleti. Da bi na gitari izdvojili te frekvencije potrebno je lagano dodirnuti žicu koja treperi prstom lijeve ruke iznad određenog praga ili polja. Npr. ako na polovini gitare, iznad XII praga dodirnemo žicu koja treperi, dobiti ćemo flažolet čija je visina dva puta veća od osnovne visine same žice koja se trza. Određene flažolete je na taj način lako dobiti na gitari i zbog toga se nazivaju ‘prirodnim flažoletima’. Ovdje vam donosimo tablicu koja prikazuje prirodne flažolete na gitari do XII polja:

Tablica flazoleta

Flažoleti se obilježavaju notama u obliku romba, koje mogu biti prazne ili ispunjene, ovisno o njihovom trajanju. Obično se iznad note piše oznaka za harmonik (harm.) i rimski broj polja na kojem se izvodi. Flažoleti se mogu izvoditi koristeći obje ruke ili samo desnom rukom tako da se jagodicom ispruženog kažiprsta (ili palcem) lagano dodirne žica iznad predviđenog praga, a m ili a prstom iste ruke se trzne žica da se proizvede ton.

Fažoleti - Danijel Jurisic